Wat beweegt er op het vlak van geschiedenis aan de Universiteit Gent en in de bredere Belgische context? Via onderstaande links leiden we je graag naar enkele interessante websites over historisch onderzoek, onderwijs en publiekswerking.

Vind je dat hier nog iets ontbreekt? Laat het ons dan gerust weten.

Universiteit Gent & geschiedenis

 • Vakgroepnieuws: doctoraten, lezingen, mediaverschijningen, pers, evenementen

Verenigingen en tijdschriften

Erfgoed

 • FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
 • VVIA Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
 • Herita Steunpunt onroerend erfgoed

Archief-,  onderzoeks- en documentatie-instellingen

 • ADVN Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw
 • ARA Algemeen Rijksarchief van België
 • Amsab ISG Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • AMVB Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel
 • AVG-Carhif Archief en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
 • CArCoB Centre des Archives du communisme en Belgique
 • CAVA Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven
 • CegeSoma Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
 • DACOB Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische beweging
 • IHOES Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale
 • KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
 • KVAB Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
 • Liberas Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen
 • Mundaneum Archiefcentrum van de Federatie Wallonïe-Brussel
 • RoSa Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies
 • VIAA Vlaams Instituut voor Archivering