Twee- tot viermaal per jaar organiseert het OSGG in samenwerking met de Lerarenopleiding van de Universiteit Gent interessante studienamiddagen voor oud-studenten geschiedenis. Voor leden van de vereniging is de deelname aan deze nascholingen gratis. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd.

Nieuwe studiedagen zullen steeds worden aangekondigd in de nieuwsbrief en onder activiteiten op deze website. Leerkrachten die een aanwezigheidsattest nodig hebben, kunnen dat op eenvoudig verzoek aanvragen.

Voorbije studiedagen

Sinds 1974 worden door het OSGG nascholingen georganiseerd. De laatste jaren kwamen onderstaande thema’s aan bod.

 • Burgerschapseducatie en geschiedenisonderwijs: een gelukkig huwelijk ? Lezing door Sven Gellens (UGent). (mei 2021)
 • Van pest tot Corona: een geschiedenis van epidemieën in België. Online lezing door prof. dr. Isabelle Devos (UGent). (dec. 2020) [van deze les zijn geen opnames beschikbaar]
 • De geschiedenis dekoloniseren. Hoe doe je dat ? Lezing door Eline Mestdagh. (december 2019)
 • Propaganda als medium in de geschiedenisles. Lezing door Paul Van Damme. (mei 2019)
 • # We too. Belgen op de vlucht in Engeland tijdens WO I.  Lezing door Martine Vermandere (Amsab). (mei 2019)
 • Waarheid in tijden van fake news. Lezing door dr. Anton Froeyman (UGent). (maart 2019)
 • Oostfront en IS één strijd? Radicalisering en deradicalisering vroeger en nu. Lezingen en debat met dr. Koen Aerts (UGent) en prof. dr. Rik Coolsaet (UGent). (december 2018)
 • De leerling als historicus? Over onderzoeksopdrachten in de geschiedenisles. Lezing door dr. Michiel Voet (UGent). (maart 2018)
 • Het land, de stad, een universiteit. 200 jaar geschiedenis. Lezing door prof. Dr. Gita Deneckere (UGent) en geleid bezoek aan de tentoonstelling Stad en universiteit – sinds 1817. (oktober 2017)
 • De mythe doorbroken. Leopold II, rood rubber en de Kongo Vrijstaat. Lezing door gastprofessor Bas de Roo (UGent). (april 2017)
 • De hermaakbare wereld? Globalisering in de geschiedenisles. Hoe doe je dat? Lezing door prof. dr. Eric Vanhaute (UGent). (december 2016)
 • Dag van de vakdidactiek van de Faculteit Wijsbegeerte en letteren van de UGent met diverse workshops over geschiedenis. (oktober 2016)
 • Rwanda voor, tijdens en na de genocide. Een synchrone gevallenstudie. Lezing door dr. Gillian Matthys (UGent). (februari 2016)
 • Het Midden-Oosten: een stand van zaken. Lezing door prof. dr. Rik Coolsaet (UGent). (februari 2015)
 • Beelden van tijd: de rol van historisch tijdsbewustzijn bij het leren van geschiedenis. Lezing door dr. Arie Wilschut (Vrije Universiteit Amsterdam). (november 2014)    
 • Spotprenten over de Groote Oorlog. Lezing door Paul Van Damme (KU Leuven). (maart 2014)