Blijf verbonden met het vak, je studiegenoten, proffen en de alma mater!

Leden van OSGG kunnen gratis deelnemen aan de studiedagen en nascholingen die meermaals per jaar georganiseerd worden.

Als lid krijg je bovendien ook een alumnikaart van de UGent. Zo heb je recht op allerlei voordelen binnen en buiten de universiteit. Daaronder zijn onder meer deelname aan de universitaire of facultaire alumni-activiteiten en gebruik van de studentenrestaurants, sportaccommodaties en de universiteitsbibliotheek (lees meer).

Inschrijven of hernieuwen van het lidmaatschap

Nieuwe en bestaande leden kunnen ten allen tijde het digitale ledenformulier (zie link onder) gebruiken om zich (opnieuw) aan te sluiten of hun persoonlijke gegevens (zoals adres, beroep en opleiding) te actualiseren.

Ledenformulier

Pas op: het lidmaatschap gaat pas van kracht wanneer ook het lidgeld in orde is gebracht.

Lidgeld

Het lidmaatschap geldt voor het lopende academiejaar en kan desgewenst jaarlijks hernieuwd worden. Wanneer we uw OSGG-lidmaatschapsbijdrage 2023-2024 hebben ontvangen, wordt uw UGent-alumnuskaart (opnieuw) voor een jaar geactiveerd (tot oktober 2024); deze vervangt de OSGG-lidkaart die vroeger in gebruik was.

Het lidgeld voor één jaar bedraagt 18 euro en dient overgeschreven te worden op de OSGG-rekening. Ben je volledig werkloos of opnieuw fulltime student? Dan betaal je slechts 9 euro‘Historische koppels’ die allebei lid zijn van OSGG, betalen maar één keer 18 euro. Gelieve in dat geval beide namen te vermelden.

IBAN   BE79 0000 0172 0233

BIC   GEBABEBB