De vereniging van Oud-Studenten Geschiedenis Universiteit Gent werd in 1947 opgericht door Professor Jan Dhondt met als doel de band tussen Gentse historici onderling, tussen hen en de Universiteit Gent, en tussen hen en de historische wereld in brede zin, in stand houden en te versterken. OSGG richt zich tot alle historici die als master of doctor afstudeerden aan de Universiteit Gent en zij die via de examencommissie hun diploma behaalden.

Professor Jan Dhondt (1915-1972)

Met bovenstaande missie in het achterhoofd ontplooide OSGG sinds zijn stichting een aantal taken en activiteiten.

Nieuws

OSGG verspreidt nieuws over vacatures voor historici, historische publicaties van leden en het historisch onderzoek aan de Universiteit Gent.

Contactdag

De vereniging richt jaarlijks voor haar leden een contactdag in met lezing en receptie. Op die dag worden onder meer de André Schaepdrijverprijs en de Professor Jan Dhondtprijs uitgereikt onder de pas afgestudeerden.

Nascholingen

OSGG organiseert jaarlijks twee tot vier nascholingen voor historici en dit sinds 1974 in samenwerking met de Lerarenopleiding van de UGent. Vaak werden ook de resultaten van deze studiedagen en nascholingen gepubliceerd (zie onder).

Adresboek

Om de vriendschappelijke contacten tussen de oud-studenten te versterken werd van 1977 tot 2016 door Aurèle Looman voor de leden een gedrukt adresboek uitgebracht. In 2016 verscheen een laatste jubileumeditie. Het was toen exact 125 jaar geleden dat de eerste geschiedenisstudent afstudeerde aan de Universiteit Gent. Dankzij het nauwgezette speurwerk van Aurèle Looman is dit omvangrijke adresboek, met gegevens over het verdere traject van de afgestudeerden, de laatste veertig jaar uitgegroeid tot een unieke bron van informatie over de opleiding.

Verdediging van het vak geschiedenis

De vereniging neemt de verdediging op van het vak geschiedenis in het secundair onderwijs. Zo was OSGG de motor van het spraakmakende verzet tegen de plannen van diverse ministers van Onderwijs in de jaren 1970 en 1980 om het geschiedenisonderwijs af te schaffen of sterk te reduceren. Een uitvoerig verslag daarvan werd gepubliceerd in “Historici op oorlogspad” (1979) en “Historici op oorlogspad. Deel II” (1990). Daarnaast speelde het OSGG ook een rol in verschillende commissies, waar ze aan het hogere niveau (universiteit, leraren-verenigingen, overheid) de wensen, verzuchtingen en opmerkingen van de afgestudeerden doorspeelde.

Publicaties

OSGG lag aan de basis van tal van publicaties in verband met de opleiding en de werking van de vereniging (overzicht).

En verder…

Voorts heeft OSGG in het verleden ook excursies georganiseerd, enquêtes bij de afgestudeerden afgenomen en een necrologie bijgehouden. Het verenigingsarchief werd in 2019 overgedragen aan het Gentse Universiteitsarchief.