Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent

Categorie

Vacatures / gezocht

Vacature Professor in Moderne en Hedendaagse Geschiedenis UGent

De Vakgroep Geschiedenis heeft een vacature beschikbaar voor een docent. De aan te werven persoon zal instaan voor het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied van de sociaal-economische geschiedenis van de Moderne en Hedendaagse… Lees verder →

Vacature In Flanders Field Museum

Vanaf vandaag loopt een vacature voor een vaste voltijdse wetenschappelijk medewerker bij het In Flanders Fields Museum. De nieuwe medewerker wordt lid van het wetenschappelijk team en zal historisch onderzoek voor het Museum verrichten. Gezocht wordt naar een universitair gediplomeerde… Lees verder →

Vacature Publishing Manager Brepols

Ter versterking van haar team zoekt Brepols Publishers een Publishing Manager. De aan te werven medewerker zal instaan voor de uitgave van boeken en tijdschriften in het domein van de geschiedenis. Kandidaten dienen o.m. blijk te geven van een brede… Lees verder →

Vacature Expert Informatiebeheer

POLIS zoekt een expert informatiebeheer. Dit departement van de provincie Oost-Vlaanderen heeft als opdracht om de digitale capaciteit bij lokale besturen te verhogen en de samenwerking tussen lokale en hogere overheden te bevorderen Het aan te werven personeelslid zal deel… Lees verder →

Vacature directeur van Erfgoedhuis Gent

Het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde te Gent zoekt een directeur die de leiding van het Erfgoedhuis wil nemen. De aan te werven persoon staat in en is verantwoordelijk voor het beheer, de ontsluiting en de bekendmaking van de collecties… Lees verder →

Vacature projectmedewerker CAVA

Bij het CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven te Brussel, is een plaats voor een projectmedewerker vacant. De aan te werven medewerker zal onderzoek verrichten naar de geschiedenis van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en bijdragen tot de valorisering… Lees verder →

Vacature Praktijkassistent UGent

De Vakgroep Geschiedenis heeft een vacature beschikbaar voor een praktijkassistent. De aan te werven persoon zal bijstand leveren bij het praktijkgericht onderwijs van de Vakgroep, in het bijzonder in het vakgebied van de klassieke oudheid en voor de algemene vakken… Lees verder →

Vacature publieksmedewerker AMSAB

Bij AMSAB-ISG loopt een vacature voor een voltijdse publieksmedewerker. Tot het takenpakket van de aan te werven collega behoren ondermeer de programmatie, het ondersteunen van participatieve projecten en het vertalen van geschiedenis naar digitale media en leertools. Kandidaten dienen te… Lees verder →

Vacature Docent Gendergeschiedenis VUB

Aan de vakgroep Geschiedenis van de VUB loopt momenteel een vacature voor een docent. De aan te werven persoon zal onderzoek en onderwijs verstrekken in het domein van de gendergeschiedenis en de geschiedenis van de hedendaagse periode. Hij of zij… Lees verder →

Vacature onderzoeksmedewerker AMSAB

Momenteel loopt een vacature voor een voltijdse onderzoeksmedewerker bij AMSAB-ISG. De medewerker zal het vaste team versterken en instaan voor diverse opdrachten in het domein van de hedendaagse sociale geschiedenis, waaronder de organisatie van workshops, het schrijven van encyclopedische teksten,… Lees verder →

Vacature BIS-medewerker Musea Brugge

Musea Brugge werft een projectmedewerker aan. De nieuwe medewerker zal instaan voor de digitale registratie van objecten uit het Prentenkabinet en de ontsluiting van de collecties van Musea Brugge. Kandidaten beschikken over minimaal een bachelor diploma of gelijkwaardige competenties door… Lees verder →

Vacature Praktijkassistent UGent

De Vakgroep Geschiedenis van de UGent werft een praktijkassistent aan. De nieuwe medewerker zal bijstand verlenen aan praktijk- en methodologische vakken over de Vroegmoderne periode en meewerken aan de organisatie van het opleidingsproject ‘Verleden Week’. Het gaat om een deeltijdse… Lees verder →

Vacature Onderzoeker Rijksarchief

Het Rijksarchief Gent werft een wetenschappelijk medewerker aan voor het project REIGN. REIGN is het acroniem van Reconstructing the Ghent knowledge Center of the Counts & Countesses of Flanders, 11th-18th Centuries, een 4-jarig BRAIN-project van Federaal Wetenschapsbeleid. De aan te werven… Lees verder →

Vacature Wetenschappelijke Projectcoördinator Rotterdam

Bij de onderzoeksgroep Institutions for Collective Action (Rotterdam School of Management) loopt een vacature voor een wetenschappelijke projectleider. De aan te werven coördinator zal instaan voor het verstrekken van wetenschappelijke kennis aan de samenleving via het kennisuitwisselingsplatform CollectieveKracht. De taken… Lees verder →

Vacature Doctoraatsstudent UGent-VUB

Het Queteletcentrum van de UGent en de Interface Demografie van de VUB zijn op zoek naar een doctoraatsstudent voor het project INEQKILL. INEQKILL is een interuniversitair EOS-project dat grensverleggend onderzoek verricht naar de ongelijkheid in sterfte door ziekten in de… Lees verder →

Vacature Museum Nationale Bank

Het Museum van de Nationale Bank van België zoekt een Nederlandstalige gids. De gids zal actief meewerken aan de activiteiten van het Museum, de museumcollectie beheren, didactische inhoud uitwerken en instaan voor het onthaal. Het gaat om een voltijdse betrekking… Lees verder →

Vrijwillige medewerkers IFFM gezocht

Ben je geboeid door de Eerste Wereldoorlog ? Heb je interesse in de grote en kleine verhalen achter dit ingrijpende wereldconflict ? Begeleid je graag jongeren in een museum of tijdens wandelingen in de voormalige frontstreek ? Dan heeft het… Lees verder →

Vacatures Praktijkassistenten UGent

De Vakgroep Geschiedenis van de UGent is op zoek naar vier praktijkassistenten. Het gaat om de volgende vacatures, elk voor een deeltijdse aanstelling (10 tot 30%) gedurende één jaar: 2 praktijkassistenten Geschiedenis van de klassieke oudheid en logistieke ondersteuning algemene… Lees verder →

Vacature doctoraatsbursaal Geschiedenis UGent

De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een medewerker voor het project Buitenstaanders en justitie: strafrechtelijke trajecten in het negentiende-eeuwse België. Dit project bestudeert de strafrechtpraktijk ten aanzien van sociaal kwetsbare groepen aan de hand van de profielen en trajecten… Lees verder →

Vacature Sint-Maarteninstituut Aalst

Het Sint-Maarteninstituut te Aalst zoekt een leerkracht geschiedenis. Het gaat om een interim betrekking van 7 maart tot het einde van het schooljaar, met een opdracht van 8 uren per week (dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag), Meer inlichtingen zijn te bekomen… Lees verder →

Vacature stage erfgoedcollecties

Ben je net afgestudeerd en wil je ervaring opdoen met erfgoedcollecties? Meemoo zoekt stagiairs voor de digitalisering van historische glasplatencollecties uit de archieven van Vlaamse musea, culturele organisaties, stadsarchieven en erfgoedinstellingen. Het gaat om een betaalde voltijdse stage van zes… Lees verder →

Vacature assistent Geschiedenis UGent

De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een assistent in het vakgebied sociaal-economische geschiedenis. De aan te werven assistent zal een doctoraatsproefschrift voorbereiden, het onderwijs ondersteunen en meewerken aan onderzoeksprojecten in het vermelde vakgebied. Tevens zal hij of zij meewerken… Lees verder →

Vacature Politieke Wetenschappen KULeuven

Het Centrum voor Politicologie van de KULeuven zoekt een praktijkassistent voor verschillende opleidingsonderdelen met de nadruk op politieke geschiedenis van België en hedendaagse geschiedenis. Het gaat om een betrekking van 40% werktijd van 1 jaar, die twee keer verlengbaar is… Lees verder →

Vacatures 600 jaar KULeuven

In 2025 viert de KULeuven haar zesde eeuwfeest. Naar aanleiding hiervan lopen verschillende projecten waarvoor drie onderzoekers worden aangeworven. Kandidaten dienen een doctoraat in de geschiedenis, humane of sociale wetenschappen te hebben behaald. Het gaat om voltijdse betrekkingen van twee… Lees verder →

Vacature VTI Tielt

Het Vrij Technisch Instituut Tielt zoekt een master geschiedenis. Het gaat om een betrekking van negen uur voor het volledige komende schooljaar. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Karel Linseele, VTI Tielt (karel.linseele@molenland.be).

Vacature Nationale Loterij

De Nationale Loterij zoekt een historicus voor een kortlopende opdracht. De tijdelijke medewerker zal een tentoonstelling voorbereiden over de geschiedenis van de loterij in het Stadsarchief Brugge. De eerste loterij ter wereld werd in 1441 in die stad georganiseerd. Het… Lees verder →

Vacature doctoraatsbursaal UA

Het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen werft een medewerker aan voor het project Overvloed en onbehagen: ongelijkheid in de Nederlandse materiële cultuur. Dit project onderzoekt ongelijkheid in consumptie tijdens de Gouden Eeuw in Amsterdam. Het betreft een voltijdse… Lees verder →

Vacature projectmedewerker Rijksarchief

Het Rijksarchief zoekt een tijdelijke medewerker voor het project Bibliografie van de geschiedenis van Congo 1960-2021. In het kader van dit project wordt een bibliografie samengesteld van werken over Congo en Ruanda-Urundi die sinds 1997 zijn verschenen. De aan te werven… Lees verder →

Vacature historici REASeuro

De firma REASeuro BV, gevestigd te Riel in Nederland, werft twee historici aan. De nieuwe medewerkers zullen onder meer onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven afkomstig uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een betrekking… Lees verder →

Vacature deeltijdse projectmedewerker Amsab-ISG

Op 1 maart start het project Schafttijd: getuigenissen over de lunchpauze op het werk. Met dit project zal Amsab-ISG door middel van een podcastserie, een website en een multimediacampagne, zicht geven op de invulling van de lunchpauze op het werk…. Lees verder →

Vacature stadsarchivaris Antwerpen

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe stadsarchivaris. De aan te werven persoon zal onder meer instaan voor het dagelijkse en zakelijke beheer van het Felixarchief en geeft leiding aan een uitgebreid team van medewerkers en vrijwilligers. Kandidaten… Lees verder →

Vacature doctoraatsbursaal Geschiedenis UGent

De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een doctoraatsbursaal. Het betreft een positie gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent in het kader van een interdisciplinair onderzoeksproject “Nieuwsmedia en meervoudige natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960)”. Promotoren zijn Bruno De… Lees verder →

Vervoeg de alumni Geschiedenis op LinkedIn!

Het OSGG lanceert samen met de Vlaamse Geschiedkundige Kring (VGK) een platform op de netwerksite LinkedIn. Hiermee willen we afgestudeerde historici opportuniteiten aanreiken voor hun verdere professionele loopbaan. Neem contact met andere afgestudeerden, volg hun professionele traject, deel vacatures en… Lees verder →

Vacature junior onderzoeker FARO

FARO, het Vlaamse Steunpunt voor Cultureel Erfgoed te Brussel, werft een junior onderzoeker aan voor het verzamelen en verwerken van cijfermateriaal over de cultureel-erfgoedsector, de ontwikkeling van een onderzoeksagenda en de valorisatie van onderzoeksresultaten. Het gaat om een voltijds contract… Lees verder →

Vacature Collectiebeheerder Kortrijk

De stad Kortrijk werft een collectiebeheerder aan die onroerende erfgoedstukken beheert voor Trezoor, het erfgoeddepot in Zuid-West-Vlaanderen. Bachelors in geschiedenis, kunstgeschiedenis of archeologie komen in aanmerking. Het gaat om een contract van onbepaalde duur op B-niveau. Solliciteren kan tot en… Lees verder →

De ‘donkere middeleeuwen’ geven hun geheimen prijs op nieuwe expo Crossroads

Beschouwt u de periode tussen 300 en 1000 na christus als donker en oninteressant? Betekende de val van het West-Romeinse Rijk volgens u een voorlopig einde van beschaving en cultuur in onze contreien? Dan moet u zeker naar de nieuwe… Lees verder →

Doctoraatspositie Urban Studies Antwerpen

Het Instituut voor Urban Studies van de Universiteit Antwerpen heeft een vacature voor een fulltime doctoraatsonderzoeker op het project ‘Contemporary religiously inspired views and practices of solidarity: a sociological and philosophical analysis’. Solliciteren kan tot 7 juli 2019. Lees meer

Vacature doctoraatsbeurs ‘Vertrouwen in de overheid en maatschappelijke historische consultancy’ (m/v/x)

Het Rijksarchief Leuven heeft een openstaande vacature voor een doctoraatsonderzoek op het raakvlak tussen geschiedenis en beleid. De doctoraatsstudent zal onderzoek verrichten naar de methodes en technieken waarmee historici en archivarissen maatschappelijke actoren kunnen adviseren. Prof. Dr. Violet Soen van… Lees verder →

Directeur ADVN | Archief voor nationale bewegingen

De vzw ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het betreft een voltijdse betrekking, met aanvang op 1 januari 2019. Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door… Lees verder →

Het Rijksarchief zoekt vrijwilligers voor het Notariusproject in Kortrijk en Leuven

Vrijwilligerswerk in het Rijksarchief: historische sensatie aan de bron Ook in de archiefwereld heeft crowdsourcing zijn intrede gedaan. Professionele archivarissen blijven verantwoordelijk voor de basisinventarisatie, maar daarnaast worden meer en meer vrijwilligers ingezet in de nadere ontsluiting en indexering van… Lees verder →

UGent zoekt hulp i.v.m. Spaanse vluchtelingen in de jaren 1937–1939

De Universiteit van Valencia is samen met de UGent (VG Pedagogie) een project gestart om de geschiedenis van de ‘Spaanse Exile’ niet verloren te laten gaan. In de jaren 1937-1939 zijn heel wat Spaanse kinderen opgevangen bij Belgische families, in… Lees verder →

‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ zoekt auteurs

Iets meer dan een decennium geleden, in 2000, gingen Vlaamse en Nederlandse tijdschriften voor industriële archeologie samen, en sedertdien verschijnt het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek‘. Het tijdschrift is inmiddels, qua oplage en verspreiding en ook inhoudelijk, het… Lees verder →

Soma zoekt familiefoto’s uit WO II

In het kader van de voorbereiding van publicaties en tentoonstellingen over “steden in oorlog”, met name Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi, zoekt het SOMA foto’s van privé-personen. Niet enkel foto’s van gebouwen of over de bezetter interesseren ons; wij… Lees verder →

© 2024 Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑