“In de schaduw van de IJzertoren: de canonisering van het verleden” is een bijdrage van Koen Aerts aan het boek “Onvoltooid Verleden Tijd: antidotum tegen historisch geheugenverlies” onder redactie van Ivo Janssens (oktober 2020). Het werd door de auteur fulltext ter beschikking gesteld van het OSGG, waarvoor dank.

Er verscheen ook een bewerkte versie in het decembernummer van Apache Magazine in 2020.

Koen Aerts, In de schaduw van de IJzertoren