Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij richtte er de afstudeerrichting “Internationale Politiek” op die hij ook meer dan twintig jaar leidde. Hij doceerde ook aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. Hij gaf meerdere gastcolleges aan Nederlandse universiteiten en was ook redacteur van de Internationale Spectator.

Yvan Vandenberghe - De Koude Oorlog - Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

De auteur over De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991). 5e volledig herziene uitgave:
“In 1987 verscheen mijn eerste boek over de Koude Oorlog. Ik noemde het een kroniek en het bevatte 173 pagina’s. De Koude Oorlog was toen nog bezig en daarom volgde in 1991 een nieuwe studie die ook het einde van de Koude Oorlog analyseerde. In 1995 en 2002 volgden nieuw herwerkte en vermeerderde uitgaven. Deze werden gevoed door snel openbaar wordende archieven in zowel Oosten West. Een trend die zich op een versnelde manier doorzet.
De studie van de Koude Oorlog is een volwaardige academische en wetenschappelijke bedrijvigheid geworden die vele honderden beoefenaars in alle continenten kent. Drie internationale wetenschappelijke tijdschriften Cold War History, Diplomatic History en Journal of Cold War Studies publiceren hoofdzakelijk over de Koude Oorlog.
Daarnaast bestaan machtige onderzoeksinstellingen zoals Cold War International History Project en het Parallel History Project on Cooperative Security en andere die massa’s publicaties en documenten publiceren. Deze en ook de vele monografieën groeien aan in een exponentiële reeks. Deze vijfde uitgave telt 150 pagina’s meer dan de voorgaande. Meer dan 1500 correcties of aanvullingen zijn aangebracht. De bibliografie is met honderden titels aangevuld. Nieuw ook zijn de bijdragen van de eminente specialisten Doeko Bosscher (Groningen) en Rik Coolsaet (UGent) over Nederland en België tijdens de Koude Oorlog.”

Leuven, Acco, 528 p. € 39,50. ISBN 9789033468483

  • Flyer Acco Uitgeverij