Blijf verbonden met het vak, je studiegenoten, proffen en de alma mater!

Leden van OSGG kunnen gratis deelnemen aan de studiedagen en nascholingen die meermaals per jaar georganiseerd worden.

Als lid krijg je bovendien ook een alumnikaart van de UGent. Zo heb je recht op allerlei voordelen binnen en buiten de universiteit. Daaronder zijn onder meer deelname aan de universitaire of facultaire alumni-activiteiten en gebruik van de studentenrestaurants, sportaccommodaties en de universiteitsbibliotheek (lees meer).

Inschrijven of hernieuwen van het lidmaatschap

Met de start van het nieuwe academiejaar krijgen nieuwe leden kans om zich in te schrijven en kunnen oude leden hun lidmaatschap hernieuwen. Bestaande leden kunnen ten allen tijde hetzelfde digitale formulier (zie link onder) gebruiken om hun persoonlijke gegevens (zoals adres, beroep en opleiding) te actualiseren.

Ledenformulier 2021-2022

Pas op: het lidmaatschap gaat pas van kracht wanneer ook het lidgeld in orde is gebracht.

Lidgeld

Het lidmaatschap geldt voor het lopende academiejaar en kan desgewenst jaarlijks hernieuwd worden. Wanneer we uw OSGG-lidmaatschapsbijdrage 2021-2022 hebben ontvangen, wordt uw UGent-alumnuskaart (opnieuw) voor een jaar geactiveerd (tot 15 oktober 2022); deze vervangt de OSGG-lidkaart die vroeger in gebruik was.

Het lidgeld voor één jaar bedraagt 18 euro en dient overgeschreven te worden op de OSGG-rekening. Ben je volledig werkloos of opnieuw fulltime student? Dan betaal je slechts 9 euro‘Historische koppels’ die allebei lid zijn van OSGG, betalen maar één keer 18 euro. Gelieve in dat geval beide namen te vermelden.

IBAN   BE79 0000 0172 0233

BIC   BPOTBEB1

Nieuwe leden hebben recht op een gratis exemplaar van het adresboek (jubileumeditie 2016). Dit exemplaar worden enkel op verzoek toegestuurd. Gelieve bij de overschrijving van het lidgeld aan te geven of je een exemplaar wenst te ontvangen.