Op woensdag 21 mei 2014 verdedigde Lawrence Van Haecke (jg. 2004) zijn proefschrift: “Repressie en epuratie. De bescherming van de uitwendige veiligheid van de Staat als politiek-juridisch probleem tijdens de Belgische regimecrisis (1932-1948)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Karel Velle en prof. dr. Dirk Luyten.
Lawrence Van Haecke werd hiermee de 193ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.