Op vrijdag 4 juli 2014 verdedigde Joke Verfaillie (Lic, jg. 2005) haar proefschrift: “Au Coeur de la Cour. Een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. René Vermeir en prof. dr. Georges Martyn (UGent, Rechtsgeschiedenis).
Joke Verfaillie werd hiermee de 196ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.