Voordracht Prof. dr. Martha Howell, Titularis Buitenlandse Francqui Leerstoel 2008-2009 – 18 november 2008.
Met lezing door OSGG’er prof. dr. Marc Boone (Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis UGent) over “Henri Pirenne, een Belgisch historicus en ‘het einde van de grote illusie’?”
Henri PirenneHenri Pirenne (1862 – 1935) is zonder twijfel de meest vermaarde Belgische geschiedkundige. Na zijn studie letteren en wijsbegeerte in Luik werd hij benoemd als professor in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde over de groei van de middeleeuwse steden en de rol van de islam bij de val van het Romeinse Rijk. Gefascineerd als hij was door wetenschappelijke disciplines als sociologie, economie en psychologie, nam hij als eerste Belgische historicus een kijkje buiten de muren van zijn eigen vakgebied. Zijn inspirerend onderwijs maakte hem tot de vader van de zogeheten Gentse historische school. Zijn monumentale werk “Histoire de la Belgique”, en zijn “Pirenne-these” over de invloed van de islam op de Europese geschiedenis, maken hem tot op heden bekend in binnen- en buitenland.
De Universiteit Gent richtte in het academiejaar 2008-2009 de schijnwerpers op historicus en oud-rector Henri Pirenne. De academische zitting op 18 november 2008 belichtte zijn leven, zijn werk, en zijn betekenis voor de hedendaagse geschiedschrijving. Gastspreker was prof. dr. Martha Howell (Columbia University), eredoctor aan de Universiteit Gent en in 2008-2009 titularis van de prestigieuze Buitenlandse Francqui Leerstoel aan de Université Libre de Bruxelles (in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de UGent).
Link naar de academische zitting (pdf)