Het verleden – en het archief – van Amnesty International Vlaanderen is na een jaar zwoegen geordend.
Amsab-ISG verwierf de omvangrijke collectie van Amnesty International Vlaanderen in 2010. Amsab-medewerker Jessica Langouche (OSGG, jg.2006) werkte bijna het volledige afgelopen jaar aan de inventarisering daarvan.
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Amnesty International wordt het archief met een boeiend panelgesprek aan het brede publiek voorgesteld. Iedereen is van harte welkom!
Waar? Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent.
Wanneer? Donderdag 8 december 2011, om 19.30 uur.
Sprekers:
– Geert Van Goethem (OSGG, jg.1980), directeur van Amsab-ISG
– Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen
– panelgesprek met Hanneke Verploeg en Willy Laes, pioniers en oud-voorzitters van Amnesty International Vlaanderen. Moderator: Jan Ouvry (OSGG, jg.1979), eindredacteur De Ochtend, Radio 1.
Tussendoor tonen we twee korte documentaires die aansluiten bij het Amnesty-werk rond mensenrechtenschendingen in sloppenwijken:
– Boer zijn in Cambodja (7’00”)
– Huisvernietiging in de stad van David (8’36”).
Daarna bieden we je een drankje aan.
Gelieve je komst ten laatste op maandag 5 december 2011 te bevestigen op 09 224 00 79 of orders@amsab.be.