Vanaf 16 oktober 2010 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zijn bekende cursus “Inleiding tot de Industriële Archeologie“, dit academiejaar op vijf achtereenvolgende locaties in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd.

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappij.
Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid. Elk jaar worden er tientallen industriële gebouwen wettelijk beschermd. In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed. Dit jaar had de Open Monumentendag bijzonder veel aandacht voor industrieel en technisch erfgoed. En op dit ogenblik loopt in Europa een internationale campagne om één van volgende jaren uit te roepen tot Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed. Ook in West-Vlaanderen staan het industrieel en technisch erfgoed in de aandacht. De Leiestreek maakt er zijn visitekaartje van. De provincie bezit het grootste aantal stoommachines en ambachtelijke musea van Vlaanderen.

De cursus omvat vijf zaterdagen (één per maand) en lessen worden gegeven in Kortrijk, Brugge, Wervik, Izegem en Lichtervelde.
Industriële archeologie is een mode-woord, dat veel te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat? En wat kunnen we ermee aanvangen?
Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht? Hoe kunnen we het industrieel en technisch erfgoed bestuderen, behouden, beschermen en herwaarderen ?
Naast een grondige theoretische inleiding wordt op elke locatie ook aandacht besteed aan praktische aspecten van het industrieel erfgoed, in musea en in situ.
Deze cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed. Hij richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. gemeentelijke cultuurambtenaren, medewerkers van toeristische diensten, verantwoordelijken van musea, leden van heemkundige verenigingen, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.

Docenten zijn OSGG’er Adriaan Linters (sedert het midden van de jaren 1970 voortrekker van de industriële archeologie in Vlaanderen) en prof. ir.-archit. Ine Wouters (V.U.B.).

Meer informatie bij de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, Vredelaan 72, 8500 Kortrijk, tel 0496-377791, vvia@vvia.be of via www.vvia.be