Op donderdag 26 januari 2012 verdedigde Hannes Lowagie (jg. 2007) zijn proefschrift “Met brieven an de wet. Een studie van het stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen” in het KANTL, Gent.
Promotor wass prof. dr. Marc Boone.
Hannes Lowagie is de 176e doctor in de geschiedenis aan de UGent.