Op donderdag 10 november 2011 verdedigde Sylvie De Smet (jg. 1999) haar proefschrift “Voor de conservatie van den lande. Bijdrage tot het onderzoek naar intermediaire structuren in het graafschap Vlaanderen. Geschiedenis van het Hoofdcollege van het Land van Waas (1515-1700) en inventaris van het archief (1310-1796)”.Promotoren waren prof. dr. RenĂ© Vermeir en prof. dr. Gustaaf Janssens (KU Leuven/Algemeen Rijksarchief).
Sylvie De Smet is de 174ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.