Gewoontegetrouw stellen we u bij het begin van het nieuwe academiejaar graag voor uw OSGG-lidmaatschap voor 2019-2020 te hernieuwen of te activeren. Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap, vindt u hier.

Vanaf werkingsjaar 2019-2020 start ook de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de UGent met enkele exclusieve culturele activiteiten en ontmoetingsmomenten voor alumni. Meer nieuws daarover volgt in het najaar. Het spreekt voor zich dat ook OSGG-leden deze activiteiten kunnen bijwonen.

Wanneer we uw OSGG-lidmaatschapsbijdrage 2019-2020 hebben ontvangen, ontvangt u uw OSGG-lidkaart en wordt ook uw UGent-alumnuskaart (opnieuw) voor een jaar geactiveerd (tot 15 oktober 2020).

Hoe?

Nieuwe leden kunnen hun gegevens doorgeven via een elektronisch formulier dat terug te vinden is op de pagina ‘Word lid‘. Ook oud-studenten die geen lid zijn en bestaande leden kunnen het formulier gebruiken om hun gegevens (adres, beroep, studies) te actualiseren, indien zij dat wensen.

Lidgeld

Het OSGG-lidgeld 2019-20 bedraagt nog steeds 18 euro. U kan dit overschrijven op de OSGG-rekening.

IBAN: BE79 0000 0172 0233 — BIC: BPOTBEB1.

Wie volledig werkloos is, of opnieuw fulltimestudent, betaalt slechts 9 euro. De ‘historische koppels’ (beiden lid van OSGG) betalen slechts éénmaal 18 euro (of 9 euro indien ze allebei werkloos of student zijn — graag beide namen vermelden bij betaling). Ook partners die geen oud-student Geschiedenis zijn, zijn welkom op onze activiteiten.