De Canon van Vlaanderen laat weinig historici onberoerd. Een vastgelegde lijst van ankerpunten uit de Vlaamse geschiedenis en cultuur, die “leerlingen op school en nieuwkomers in inburgeringscursussen” moeten kennen. Terwijl experten in een commissie samenkomen om over de canon te reflecteren, kreeg de alumnivereniging voor historici van de UGent de vraag of ook zij hierover van zich laat horen.

In reactie op die vraag willen we een omgeving creëren waarin geïnformeerd gedebatteerd kan worden over nut en onnut van een (identitaire?) canon. Nu duidelijk is dat de canon er sowieso komt, is ook een discussie over de contexten waarin de canon wordt ingezet van belang. Vandaar dat we op de OSGG-website een platform hebben ontwikkeld waarop we opiniestukken en multimedia verzamelen en UGent-alumni uitnodigen hun meningen en ervaringen te delen. Een dynamisch archief voor de toekomst dus, en een discussieforum.

Want wat denken historici en UGent-alumni, misschien wel actief in het onderwijs of de erfgoededucatie, over deze canon? Hebt u in de voorbije maanden interessante stukken zien passeren die nog niet op onze website zijn gearchiveerd? Aarzel niet ons te contacteren met extra teksten of bij te dragen tot ons forum via osgg@ugent.be.

Nu geschiedenis volop in de kijker staat, is het aan ons om ervoor te zorgen dat historici en belanghebbenden over deze zaak gehoord worden. Met de verzamelde dossiers op de website zorgen we ervoor dat deze argumenten kritisch overwogen en geïnformeerd zijn.

Bekijk het forum.