Op maandag 27 januari organiseert het ADVN een lezing over 50 jaar staatshervormingen. Sprekers zijn historicus en journalist Rolf Falter en journalist Christian Laporte. De ontmoeting kadert in de reeks Driekoningengesprekken die jaarlijks aan een centraal thema zijn gewijd en waarop onafhankelijke sprekers worden uitgenodigd. Aansluitend volgt een nieuwjaarsreceptie aangeboden door het ADVN.

Toegang

De bijeenkomst gaat door in het Provinciehuis te Antwerpen vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis. Reserveren per mail aan publiekswerking@advn.be (tot 24 januari).

Aankondiging

Driekoningengesprekken 2020