De Militaire Veiligheid viert haar honderdste verjaardag. Het jubileum van deze organisatie, de voorloper van de huidige Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de aanleiding geweest voor een tentoonstelling en de publicatie van het allereerste boek dat ooit aan deze organisatie gewijd werd: “1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst“. Expositie en boek samen geven een unieke kijk op de mijlpalen in haar bestaan. Opdrachten, organisatie en werking worden toegelicht evenals de uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd wordt in een toenemend mondiale samenleving. Niet alleen de knowhow van de Dienst wordt ontsloten maar ook de resultaten die hij heeft geboekt. Bepaalde vergissingen uit het verleden worden niet uit de weg gegaan. Tot slot worden sommige hardnekkige mythes over inlichtingen en spionage uit de wereld geholpen. Dit boek en de tentoonstelling “Classified” nodigen uiteindelijk ook uit om na te denken over de ethische vragen die een per definitie discrete organisatie oproept.
Aan dit boek werd meegewerkt door de OSGG’ers R. Libert en K. Van Acker.

Marc Cools, Patrick Leroy, Robin Libert, Veerle Pashley, David Stans, Eddy Testelmans & Kathleen Van Acker (eds.): 1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. Antwerpen/ Apeldoorn: Maklu, 2015, 673 blz., 978-90-466-0794-7.