Prof. dr. Jacques Van Keymeulen (Germanist en historicus, jg. 1987) brengt de petitie op de website www.dialecterfgoed.be onder onze aandacht. Die petitie roept de Vlaamse overheid op om een instituut voor taalvariatie (dialecten) in Vlaanderen te ondersteunen. De rector van de UGent heeft de petitie reeds getekend, als 526ste.

Inmiddels (januari 2013) heeft de overheid een subsidie toegestaan die het mogelijk moet maken om het project af te ronden.