BISC, het Belgian Intelligence Studies Centre, van OSGG-leden Robin Libert en Kathleen Van Acker, organiseert op 20 maart een studiedag in Brussel over veiligheid en inlichtingendiensten. De toegenomen spanningen op internationaal vlak gaan gepaard met een groeiende nood aan gedegen inlichtingenwerk. Tijdens deze conferentie zullen deskundigen uit verschillende disciplines spreken over de belangrijke rol die het inlichtingenwerk speelt in een geopolitieke context.

Programma, inschrijvingsvoorwaarden, plaats en andere info vind je hier.