De vzw ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het betreft een voltijdse betrekking, met aanvang op 1 januari 2019. Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het verzamelt, bewaart en ontsluit vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie het cultureel erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in de brede historische, geografische en thematische context. U stuurt uw schriftelijke sollicitatie naar het ADVN, t.a.v. prof. dr. Dirk Rochtus, voorzitter, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen. De sollicitatieperiode loopt tot 30 april 2018. De volledige vacaturetekst vindt u hier.