Aan de vakgroep Geschiedenis van de VUB loopt momenteel een vacature voor een docent.

De aan te werven persoon zal onderzoek en onderwijs verstrekken in het domein van de gendergeschiedenis en de geschiedenis van de hedendaagse periode. Hij of zij zal voltijds worden aangeworven als docent in het tenure trackstelsel voor de duur van 5 jaar met uitzicht op een benoeming tot hoofddocent na het verstrijken van deze termijn.

Kandidaten zijn in het bezit van het diploma van doctor in de geschiedenis.

Meer info is vind je hier.

Solliciteren voor deze vacature kan online tot en met 25 mei.