De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een medewerker voor het project Buitenstaanders en justitie: strafrechtelijke trajecten in het negentiende-eeuwse België. Dit project bestudeert de strafrechtpraktijk ten aanzien van sociaal kwetsbare groepen aan de hand van de profielen en trajecten van personen die in aanraking kwamen met politie of gerecht. Het onderzoek, dat in belangrijke mate gebruik zal maken van archiefbronnen uit de provinciale Rijksarchieven, zal resulteren in een doctoraal proefschrift.

Het project wordt gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid (programma BRAIN).

Het gaat om een voltijdse aanstelling van vier jaar als onderzoeker (bursaal) aan de Universiteit Gent.

Solliciteren kan tot uiterlijk 30 juni

Meer info vind je hier.