Het Queteletcentrum van de UGent en de Interface Demografie van de VUB zijn op zoek naar een doctoraatsstudent voor het project INEQKILL.

INEQKILL is een interuniversitair EOS-project dat grensverleggend onderzoek verricht naar de ongelijkheid in sterfte door ziekten in de periode van 1800 tot 2025.

In het kader van dit project zal de doctoraatsstudent kwantitatief onderzoek verrichten naar sociaaleconomische ongelijkheden in sterfte door ziekten. Meer in het bijzonder zal hij of zij de sociale ongelijkheid in cardiovasculaire en kankersterfte in kaart brengen. De bevindingen moeten leiden tot wetenschappelijke publicaties en de indiening van een doctoraat in de Geschiedenis en de Sociale Wetenschappen (Joint PhD).

Het gaat om een voltijdse betrekking van vier jaar die open staat voor Masters in de Geschiedenis of aanverwante sociale wetenschappen (zoals Masters in Sociologie, Demografie of Economie).

Solliciteren kan tot uiterlijk 31 augustus.

Meer info vind je hier.