Het Rijksarchief Gent werft een wetenschappelijk medewerker aan voor het project REIGN.

REIGN is het acroniem van Reconstructing the Ghent knowledge Center of the Counts & Countesses of Flanders, 11th-18th Centuries, een 4-jarig BRAIN-project van Federaal Wetenschapsbeleid. De aan te werven medewerker zal instaan voor de uitvoering van dit project in samenwerking met de projectcoördinator en collega’s.

De betrekking staat open voor masters en doctors in de geschiedenis met een uitstekende kennis van instellingen, archiefvorming en documenttypes uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (11de – 18de eeuw). Kandidaten dienen tevens over goede paleografische vaardigheden en passieve kennis van het latijn te beschikken.

Het gaat om een voltijdse betrekking van 2 jaar, die met 2 jaar kan verlengd worden.

Meer info vind je hier.