Het Centrum voor Politicologie van de KULeuven zoekt een praktijkassistent voor verschillende opleidingsonderdelen met de nadruk op politieke geschiedenis van België en hedendaagse geschiedenis. Het gaat om een betrekking van 40% werktijd van 1 jaar, die twee keer verlengbaar is met telkens twee jaar.

Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van een masterdiploma in de politieke wetenschappen, hedendaagse geschiedenis, sociologie of aanverwante richtingen.

Meer info is verkrijgbaar bij het Centrum voor Politicologie.

Solliciteren voor deze vacature kan online tot en met 7 oktober (ref. AAP-2021-272).