Op donderdag 7 maart 2013 verdedigde Jonas Braekevelt (jg. 2006) zijn proefschrift “Un prince de justice. Vorstelijke wetgeving, soevereiniteit en staatsvorming in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Filips de Goede (1419-1467)” in de Aula van de UGent.
Promotor was prof. dr. Marc Boone.
Jonas Braekevelt werd hiermee de 179ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.