Op donderdag 21 maart 2013 verdedigde Sofie de Langhe (jg. 2005) haar proefschrift: “Oude vrijsters. Bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende – begin negentiende eeuw” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Isabelle Devos.
Sofie De Langhe werd hiermee de 180ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.