Op woensdag 28 augustus 2013 verdedigde Geert Leloup (jg. 2001) zijn proefschrift: “Non pas un pouvoir illusoire. Ontstaan, rol en (on)macht van het Rekenhof (1814-1939)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Luc François.
Geert Leloup werd hiermee de 184ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.