Op donderdag 5 september 2013 verdedigde Tim De Doncker (jg. 2007) zijn proefschrift: “Hupsicheyt en hantgedaet. Kunstacademie en ambachtsgilden te Gent ca. 1748-1800 ” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene en prof. em. dr. Hilde Symoens.
Tim De Doncker werd hiermee de 185ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.