Dr. Gustaaf Asaert, ere-rijksarchivaris en OSGG-alumnus, deed jarenlang onderzoek naar de de West-Europese scheepvaart in het algemeen en de Antwerpse haven in het bijzonder (bibliografie). Die expertise heeft hij dit jaar gebundeld in een tweedelig magnum opus over de Antwerpse scheepvaart in de zestiende eeuw getiteld ‘Onder de vlag met de hand. Antwerpens scheepvaart van de zestiende eeuw’.

Het eerste deel van het werk ‘Antwerpen en zijn scheepvaart ca. 1490 – ca. 1550′ sluit aan bij Asaerts boek over de Antwerpse scheepvaart in de XVde eeuw, dat in 1973 werd bekroond en uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten.

Het huidige werk van meer dan 1000 pagina’s scheepsvaartgeschiedenis werd niet gepubliceerd, maar is wel voor raadpleging beschikbaar in enkele bibliotheken (zie onderstaande lijst).

Boek 1. Antwerpen en zijn scheepvaart ca. 1490 – ca. 1550 omvat 563 paginae, ca. 183.000 woorden, inclusief een kritisch apparaat.

Boek 2. Van gouden jaren naar eeuwenlange deemstering.  Antwerpse scheepsberichten en scheepslijsten 1559-1585 omvattend 522 bladzijden, ca. 133.000 woorden, inclusief een kritisch apparaat.

Raadpleging:

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

Felixarchief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

Museum aan de Stroom (MAS) Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen

Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren

Universiteitsbibliotheek Stadscampus Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen