Op zaterdag 4 september gaat de alumnidag door voor alle afgestudeerden van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Plaats van afspraak is het Zwin Natuur Park. Op de agenda staat een bezoek aan de expo Verdwenen Zwinhavens waarin de middeleeuwen via virtuele realiteit weer tot leven worden gewekt. Aansluitend volgt een fietstocht met innovatieve VR-kijkers in de Zwinvlakte langs Damme en Sluis.

Meer info:  expo en alumnidag.