Verzamelen zit velen onder ons in het bloed. In het verleden was het bijeenbrengen van bijzondere of fascinerende voorwerpen niet alleen een bezigheid voor koningen of rijke lieden, maar ook gewone burgers vergaarden allerhande zaken die hun aandacht trokken

Inge Misschaert verzamelde zelf verhalen over historische en hedendaagse verzamelaars, en bracht ze onder in een boek dat binnenkort verschijnt. De publicatie gaat op zoek naar antwoorden op vragen als wat verzamelaars bezielt en wat achter de bezitsdrang schuilt.

Inge Misschaert is germaniste, leerkracht, kunsthistorica, archivaris en historicus. Ze werkt aan een proefschrift over de negentiende-eeuwse verzamelaar Pierre-Jacques Goetghebuer.

Boek: Inge Misschaert, Verzameld! Gepassioneerde verzamelaars door de eeuwen heen. Verschijnt op 10 november bij Walburg Press, 24,99 €

Meer info vind je hier.