In september 2018 organiseerde het OSGG al een eerste thema- en debatnamiddag, ‘Bespreekbaar verleden’, naar aanleiding van de CANVAS-reeks ‘Kinderen van de collaboratie’. Die activiteit werd druk bijgewoond en kon op grote appreciatie van de aanwezigen rekenen.

Op 1 juni 2019 voorzien we een tweede, vergelijkbaar initiatief in Het Pand in Gent. Naar aanleiding van de recente publicatie, door Bart van Loo, van het boek De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, organiseren we een panelgesprek, met de auteur, met prof. Wim Blockmans, en met nog anderen, over de vaak veronderstelde spanningen tussen academisch onderzoek en een publieksgerichte verhalende geschiedenis, over de manieren waarop je een breed publiek warm kan maken voor geschiedenis, over de rol van historici hierin. Lees meer

Ook na de zomervakantie zal het OSGG nog een culturele activiteit organiseren – de laatste van het werkingsjaar 2018-2019. We houden u hiervan op de hoogte.