Geoloog en bodemkundige Frank Gelaude behaalde vorig jaar met verve zijn doctoraat in de Monumenten- en Landschapszorg over de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent (12de-13de eeuw). Op uitnodiging van de Vereniging Gentse Geografen en de Vakgroep Geografie zal hij een rondleiding geven langs Gentse wateren op zaterdag 30 maart. Op 12 november 2019 staat ook reeds een lezing gepland over de hydrografie van het middeleeuwse Gent.

Meer informatie over beide activiteiten vindt u in de uitnodiging.