De Canon van Vlaanderen blijft de gemoederen beroeren. Na de lancering van een veelbesproken forum over de Canon organiseren de alumni van de opleiding geschiedenis van de UGent i.s.m. TAPAS/Thinking About the PASt en het Instituut voor Publieksgeschiedenis een gespreksavond over het nut ervan. Aan het woord komen sleutelfiguren uit verschillende sectoren waar het instrument een vooraanstaande rol kan spelen. Daarna gaat het publiek via diepte-gesprekken in dialoog met de experten, of, omgekeerd: gaan deze experten in dialoog met hun publiek!

Waar: Pand, Onderbergen 1 Gent

Wanneer: dinsdag 19 april, 20:00 – 22:00 u. (zaal toegankelijk vanaf 19:30 u.)

Panel:

  • Canon in Nederland: Maria Grever, em. prof. Theoretische Geschiedenis en Historische Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Onderwijs: Karel Van Nieuwenhuyse, hoofddocent Educatieve Master Cultuurwetenschappen en specialist vakdidactiek geschiedenis, KU Leuven
  • Hoger onderwijs en onderzoek: Jan Dumolyn, titularis Historische Kritiek UGent en lid van de Canoncommissie
  • Media: Lin Delcour, adjunct-netmanager één en Canvas
  • Herinneringseducatie: Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt
  • Instituut Erfgoed: Olga Van Oost, directeur FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed)
  • Inburgeringstrajecten: Sarah Leunis, directeur vorming bij Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie

Het debat en de gesprekken worden gevolgd door een receptie.

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht (via osgg@ugent.be).