Na een rijk gevulde academische carrière gaan de VUB-professoren Catharina Lis en Hugo Soly met emeritaat.
De Vrije Universiteit Brussel brengt hen hulde op woensdag 1 juni 2011 om 15.00 uur op de VUB, Campus Oefenplein, Aula QD, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Beiden hebben een onuitwisbaar stempel gedrukt op het historisch onderzoek in en naar de Lage Landen – ook vanuit internationaal perspectief. Als sociaaleconomische historici hebben zij onder meer onderzoek verricht naar de oorzaken en gevolgen van langetermijn- veranderingen in arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkten en de percepties en definities van kapitaal, armoede en arbeid. Ze focusten voornamelijk op tijdperken van versnelde maatschappelijke transformatie (1450-1650 en 1750-1850) en op stedelijke vormen van loonarbeid (proletarisering) en zelfstandige arbeid (ambachtsgilden), met bijzondere aandacht voor interacties tussen sociaal- economische, politiek-ideologische en cultureel-mentale fenomenen en processen. Hun grote intellectuele alertheid heeft ervoor gezorgd dat hun werk steeds actueel is gebleven.

Editors Margo De Koster, Bert De Munck, Hilde Greefs, Bart Willems en Anne Winter, oud-leerlingen van Catharina Lis en Hugo Soly, brengen in het Liber alumnorum Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 1500-1900 hulde aan hun mentoren door de voorstelling van onderzoeks- resultaten en inzichten die in dialoog met hun werk zijn tot stand gekomen.
Het is een veelzijdig boek met als gemene deler stedelijke transformaties van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw. De stad vormt de scène waarop zich een breed palet aan ontwikkelingen afspeelt: van transities in productie en distributie, over transformaties met betrekking tot arbeid, armenzorg, buurtleven, criminaliteit en conflictregulering, tot en met de ontwikkeling van stedelijke identiteiten, de relatie tussen stad en staat en de effecten van globalisering. De rode draad doorheen het boek is de relatie tussen enerzijds sociaaleconomische structuren en anderzijds institutionele constellaties en machtsverhoudingen in hun vele gedaanten. Het is in de kritische analyse van die interactie dat Catharina Lis en Hugo Soly het verschil hebben gemaakt. De hoge eisen die zij in die zin aan het historisch onderzoek hebben gesteld reflecteren zich in dit boek in de grondige aanpak, de diepgaande analyse en het geëngageerde karakter van de bijdragen.
De auteurs van dit essayboek zijn allen gepromoveerde oud-studenten en/of naaste medewerkers.

De samenstellers en uitgeverij VUBPRESS bieden u de gelegenheid om vooraf in te tekenen op de publicatie. Indien u intekent voor dinsdag 24 mei 2011 betaalt u slechts € 28 i.p.v. de normale winkelprijs van € 35. U kunt het boek laten toesturen op uw adres (mits betaling van de verzendingskosten van € 4,95 voor verzending binnen de Benelux), of u kunt het afhalen tijdens de huldeviering op 1 juni 2011.
ca. 400 pagina’s. ISBN 9789054878698

Naar aanleiding van de voorstelling van het boek wordt een feestelijke maar tegelijk kritische workshop georganiseerd waarop het werk van Catharina Lis en Hugo Soly tegen het licht wordt gehouden. Vijf van hun collega’s en generatiegenoten gaan de uitdaging aan hun werk in een internationaal perspectief te bespreken.
De volgende sprekers werden uitgenodigd: Steve L. Kaplan (Cornell University), Marcel van der Linden (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam), Herman Van der Wee (Katholieke Universiteit Leuven), Jan Vranken (Universiteit Antwerpen) en Alfons K.L. Thijs (Universiteit Antwerpen).

Hoe tekent u in op het boek of schrijft u zich in voor de huldeviering?
Neem contact op met Gert De Nutte, Uitgeverij ASP/VUBPRESS, T +32 (0)2 289 26 51, gert.denutte@aspeditions.be