Onlangs verscheen het boek Capital at Work in Antwerp’s Golden Age van de hand van de eminente historicus (en OSGG-lid) Hugo Soly.

Hierin portretteert de auteur drie uitzonderlijke figuren, Erasmus Schetz, Gaspar Ducci en Gilbert Van Schoonbeke, die een voorname rol hebben gespeeld in het ontstaan van het handelskapitalisme in Europa. Het boek, dat op gedegen archiefonderzoek steunt, beschrijft hun levens op boeiende wijze en plaatst deze figuren binnen de context van hun tijd.

Het boek telt 300 bladzijden en werd uitgegeven bij Brepols. Meer info vind je hier.