Gezien de huidige situatie verloopt onze werking momenteel grotendeels virtueel. We brengen je graag op de hoogte over het laatste nieuws wat betreft de laureaten van dit jaar, onze uitgestelde activiteiten en ons nieuw bestuur voor de werkingsjaren 2020-22.

Het OSGG feliciteert…

Falco Van der Schueren, laureaat van de André Schaepdrijverprijs voor de beste masterscriptie in de opleiding Geschiedenis van de UGent, academiejaar 2018-2019. Titel van het bekroonde werk: ‘Ars notariatus Hanoniensis’. Openbare notarissen en ‘hommes de fief’ in de organisatie van vrijwillige rechtspraak binnen laatmiddeleeuws Henegouwen (1345-1467)

Bo Billiet, laureaat van de Jan Dhondtprijs voor het beste stagetraject in de lerarenopleiding Geschiedenis van de UGent (SLO), academiejaar 2018-2019.

Beide laureaten worden nog publiek in de bloemen gezet wanneer de OSGG-contactdag 2020 alsnog kan worden georganiseerd.

Uitstel maar geen afstel

Volgende activiteiten werden helaas geannuleerd. We streven ernaar ze op een latere datum te laten plaatsvinden.

  • 28 maart – OSGG-contactdag in de Centrale Bibliotheek van de UGent, met lezing door Sylvia Van Peteghem en rondleiding door Hendrik Defoort en Lut De Neve
  • 6 mei – nascholingsnamiddag ‘Burgerschapseducatie en geschiedenisonderwijs: een gelukkig huwelijk ?’ door Sven Gellens
  • 27 juni – bezoek aan de tentoonstelling ‘Oorlog – Bezetting – Bevrijding’ in het Koninklijk Legermuseum te Brussel, met toelichting door Wannes Devos en Piet Veldeman

Een nieuw bestuur

Sinds april 2020 kent het OSGG een nieuwe bestuursploeg voor de werkingsjaren 2020-2022. Dit 37ste bestuur bestaat uit Jan Art, Berber Bevernage, Bo Billiet, Nele Bracke, Hilde Corremans, Fien Danniau, Thérèse de Hemptinne, Caroline Delbaere, Koen De Meester, Jeroen Deploige, Barbara Deruytter, Ishka Desmedt, Bruno De Wever, Jimmy Eeckhout, Geert Leloup, Aurèle Looman, Wouter Ronsijn, Annelies Somers, Marie-Gabrielle Verbergt, Paule Verbruggen, René Vermeir, Falco Van der Schueren, Jolien Voorspoels, Sven Vrielinck en Alec Vuylsteke.

Marie-Gabrielle Verbergt neemt het voorzitterschap over van Jeroen Deploige, die zelf Bruno De Wever vervangt als ondervoorzitter.

Voor zijn ledenadministratie en praktische organisatie blijft het OSGG zeer dankbaar steunen op het engagement van Inge Picard.