Populisten als Donald Trump, Viktor Orbán of Narendra Modi doen opvallend vaak een beroep op het verleden in hun politieke discours. Hoe herkennen we een populistisch gebruik van het verleden, zowel aan de rechter- als linkerzijde ? Op welke wijze kunnen professionele historici hierop reageren ?

Het OSGG en TAPAS Thinking about the PAST organiseren een gespreksavond over dit belangrijke thema dat onze samenleving beroert. Aan het woord komen sleutelfiguren uit verschillende sectoren die via dieptegesprekken in dialoog met het publiek op deze thematiek ingaan.

Wanneer: donderdag 19 oktober, vanaf 19.30 u.

Waar: Blandijnberg 2 Gent

Programma:

  • 19.30 – 20.15 u.: plenaire gedeelte
  • 20.15 – 21.15 u.: gesprekscirkels
  • 21.15 – 22.30 u.: receptie

Panel:

  • Eline Mestdagh en Marie-Gabrielle Verbergt, UGent: algemene introductie
  • Koen Aerts, professor vakdidactiek geschiedenis UGent, publiekshistoricus met docureeksen over collaboratie en verzet;
  • Sarah Keymeulen, programmamaker bij het nieuwe museum ABBY in Kortrijk, expert in erfgoed en meerstemmigheid;
  • Pieter Lagrou, hoogleraar hedendaagse geschiedenis ULB, gespecialiseerd in Europese politieke geschiedenis en herinnering aan WOII;
  • Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis VU Amsterdam, expert over koloniaal verleden, erfgoed en plaats van verleden vandaag

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht (via osgg@ugent.be).