Het Zuid-Afrikahuis te Amsterdam start met een jaarlijkse scriptieprijs. Scripties die Zuid-Afrika in het algemeen of de relatie tussen Vlaanderen/Nederland en Zuid-Afrika in het bijzonder onderzoeken, komen in aanmerking. De prijs is bedoeld voor masterstudenten die een scriptie hebben geschreven in geschiedenis of andere disciplines uit de brede geestes- en sociale wetenschappen.

De scripties moeten zijn geschreven in de periode 2017 tot en met 2019. De winnaar, die 500 euro ontvangt, wordt omstreeks 20 juni bekend gemaakt. In het najaar van 2020 vindt de uitreiking van de prijs plaats tijdens een speciaal evenement.

Deadline voor het indienen: 1 maart

Meer info: klik hier

.