De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een assistent in het vakgebied sociaal-economische geschiedenis. De aan te werven assistent zal een doctoraatsproefschrift voorbereiden, het onderwijs ondersteunen en meewerken aan onderzoeksprojecten in het vermelde vakgebied. Tevens zal hij of zij meewerken aan de interne en externe dienstverlening van de Vakgroep.

Het gaat om een voltijdse betrekking van twee jaar die, mits positieve evaluatie, twee keer kan worden verlengd.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een diploma Master in de Geschiedenis of een gelijkgesteld diploma.

Solliciteren kan tot uiterlijk 7 december. Meer info vind je hier.