Enkele jaren geleden vonden Barbara Deruytter (bestuurslid OSGG) en Brecht Deseure (King’s College London) een doos met brieven en foto’s terug van een overgrootoom die in de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog sneuvelde.

Aan de hand van deze documenten hebben de beide historici zijn verhaal en dat van zijn broer gereconstrueerd en in een attractieve website gegoten waar de brieven en ander origineel bronnenmateriaal te raadplegen zijn. De gepubliceerde brieven bieden een unieke en persoonlijke kijk op het leven van twee broers tijdens de Groote Oorlog.

De website, die op 11 november wordt gelanceerd, is uitstekend geschikt voor publiekshistorische en educatieve doeleinden.

Bekijk de website hier.