Het Rijksarchief Leuven heeft een openstaande vacature voor een doctoraatsonderzoek op het raakvlak tussen geschiedenis en beleid. De doctoraatsstudent zal onderzoek verrichten naar de methodes en technieken waarmee historici en archivarissen maatschappelijke actoren kunnen adviseren. Prof. Dr. Violet Soen van de KU Leuven begeleidt de promovendus, samen met co-promotoren dr. Bart Willems van het Rijksarchief en dr. Bram De Ridder van de KU Leuven.

Het project start in oktober 2019 en solliciteren kan uiterlijk tot 23 augustus 2019.

Lees hier de volledige vacature.