De Bourgondische Nederlanden vormen een van de belangrijke studieobjecten van de Gentse Historische School. In De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen (2019) slaagt schrijver en conferencier Bart Van Loo erin deze geschiedenis met veel bevlogenheid én humor opnieuw te vertellen voor een breed publiek. Vele OSGGers zullen het boek al gelezen hebben, geboeid én uiteraard ook met de blik van de historicus. Voor het OSGG de uitgelezen aanleiding tot een debatnamiddag.

Bart Van Loo voert ons binnen in zijn fascinatie en werkwijze. Hij gaat in gesprek met een panel bestaande uit Wim Blockmans (em. professor Universiteit Leiden), Lisa Demets (postdoc mediëviste UGent) en Rolly Smeets (Radio Klara, producer programma “De Bourgondiërs”). Over de spanning tussen academisch onderzoek en historische vertelling. Over methoden om het brede publiek voor geschiedenis te enthousiasmeren. Over de confronterende vraag waar vandaag de historici blijven in zo’n publieksgerichte geschiedenis. Ook het publiek – u dus – zal ruim aan het woord komen.

 

Gingen met elkaar in gesprek op 1 juni: Wim Blockmans (em. professor Universiteit Leiden), Lisa Demets (postdoc mediëviste UGent) en Rolly Smeets (Radio Klara, producer programma “De Bourgondiërs”). Rechts in het panel zit ook OSGG-voorzitter Jeroen Deploige.

 

Naar aanleiding van de debatnamiddag liet OSGGer Bart Haers zich inspireren tot een aantal persoonlijke beschouwingen.

Lees meer over deze debatnamidag in de officiële uitnodiging. Als teaser kunnen we u alvast ook de recensie van het boek door Wouter Deprez aanraden en de recente analyse van Van Loo’s succes in De Standaard.