Het Rijksarchief zoekt een tijdelijke medewerker voor het project Bibliografie van de geschiedenis van Congo 1960-2021. In het kader van dit project wordt een bibliografie samengesteld van werken over Congo en Ruanda-Urundi die sinds 1997 zijn verschenen. De aan te werven medewerker zal de bibliografie in boekvorm voorbereiden. Het project loopt in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Het betreft een voltijdse betrekking van 6 maand voor een master geschiedenis die aanvangt op 1 september.

Uiterste sollicitatiedatum: 30 juni.

Meer info vind je hier.