Het Vrij Technisch Instituut Tielt zoekt een master geschiedenis. Het gaat om een betrekking van negen uur voor het volledige komende schooljaar.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Karel Linseele, VTI Tielt (karel.linseele@molenland.be).