Op dinsdag 14 mei 2013 verdedigde Marloes Deene (jg. 2008) haar proefschrift: “Aspects of Social Mobility in Classical Athens” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Arjan Zuiderhoek
Marloes Deene werd hiermee de 181ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.