Ruben Mantels (Instituut vcor Publieksgeschiedenis, UGent) vertelt in “Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940” een stads- geschiedenis vanuit het gezichtspunt van de UGent, sinds haar stichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Op 9 oktober 1817 was het groot feest in Gent: de Nederlandse prins Willem van Oranje installeerde die dag in de Aula in de Voldersstraat de universiteit. Het was het begin van een intense liaison die straks tweehonderd jaar oud is. Ze bevat memorabele episodes zoals de lange strijd om de ver- nederlandsing, en er zijn grote namen bij betrokken, zoals Emile Braun en August Vermeylen. Beeldbepalende universitaire gebouwen verspreidden zich over de stad, studenten palmden niet alleen de aula’s en de labo’s in maar ook de straten (en het nachtleven); Gentse professoren woonden in de stad en namen intens deel aan het verenigings- en het politieke leven. Je kunt het Gent van vandaag niet begrijpen zonder zijn universiteit en omgekeerd. Dit boek doet het verhaal en brengt onuitgegeven beelden van het universiteitsleven in de stad.

Ruben Mantels, Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940. Mercatorfonds, 2013, paperback, 288 p., 85 ill., € 27,95. ISBN 9789462300057.